Overblijven, menig kind vindt dit een spannend iets, echter zijn er ook kinderen die hier juist de tijd van hun leven hebben. Bij Lunchen op School, een onderdeel van Kinderstralen, zorgen ze ervoor dat overblijven op scholen weer leuk wordt en kinderen vol nieuwe energie aan het volgende deel van de dag kunnen beginnen. Ze begrijpen dat ieder kind unieke behoeftes heeft en de medewerkers van de overblijf zorgen er dan ook voor dat aan deze behoeftes wordt voldaan, zodat ieder kind zich enigszins thuis voelt en ouders hun kinderen met een gerust hart naar de overblijf laat gaan en scholen worden ontzorgd. 

Overblijven wordt georganiseerd vanuit de school 

Als ouder werk je natuurlijk. Je kind of kinderen zitten overdag door de week op school en hebben hier natuurlijk ook een lunchpauze. Echter, wanneer je aan het werk bent en geen mensen hebt die je kind even een uurtje kunnen opvangen, wil je natuurlijk wel dat dit geregeld wordt. Je kind kan dan tussen de middag overblijven op school, elke school dient namelijk een tussenschoolse opvang te organiseren wanneer de ouders hierom vragen. Je betaalt hier ook een bijdrage voor. 

Basisscholen zijn dus verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang, ook wel TSO, als ouders hierom vragen. Scholen kunnen hier vrijwilligers vragen die dan de overblijfjuf of -meester worden. Meestal zijn de ouders de vrijwilligers. Scholen kunnen de tussenschoolse opvang ook uitbesteden. Bijvoorbeeld aan een organisatie voor kinderopvang. Het schoolbestuur bespreekt dan met de ouders hoe de school het overblijven regelt. De school zorgt dus vooreen veilige ruimte waar de kinderen in de grote pauze kunnen eten en zich even kunnen ontspannen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. 

De scholen bepalen echter wel hoe hoog de bijdrage is dat de ouders moeten betalen voor de kosten van het overblijven en van het eten. Meestal gaat het om enkele euro’s per dag. De medezeggenschapsraad moet met het voorgestelde bedrag instemmen. 

In de schoolgids van een basisschool vindt u informatie over de tussenschoolse opvang. Aan de orde komen onder andere:

  • Gedragsregels;
  • Taken en scholing van de overblijfkrachten;
  • Het aantal kinderen per overblijfkracht;
  • De pedagogische aanpak.

Ook zijn er tegenwoordig scholen die geen lunchpauze meer hebben. Deze scholen hebben dan een continurooster, hierbij blijven alle leerlingen tijdens de grote middagpauze op school en dan is de school ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op alle leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht ten alle tijden in de middagpauze. Er is hier geen sprake van overblijven of een tussenschoolse opvang. Ouders hoeven voor een continurooster ook geen overblijfbijdrage te betalen. 

Voordelen van overblijven

Overblijven heeft ook zeker voordelen, niet alleen voor u als ouder, ook voor uw kind. Voor de ouder levert het veel minder stress op. Je hoeft je kind of kinderen niet heen en weer te brengen, eten te maken etc. Als je op de fiets gaat is dat altijd doorfietsen, vooral wanneer je ook nog met je kind moet fietsen. Bovendien, kinderen vinden overblijven enorm gezellig! Tijdens schooltijd moeten ze altijd luisteren naar de juf of meester, tijdens het overblijven kunnen ze toch nog met hun vriendjes en vriendinnetjes lekker kletsen en uitrazen.